"Livet är en scen, och vi är alla dess skådespelare..."


AFÍRMIA Scenkonst & Utbildning
står med ena foten i den konstnärliga världen, och med den andra i utbildningsvärlden – ett berikande och inspirerande samspel med fokus på människans personliga utveckling genom teaterns oslagbara möjlighet att gestalta och åskådliggöra.Allt verkligt liv är möte.